General Information

Tempo

Er zijn verscheidene klavierboekjes bewaard gebleven uit de 16e, 17e en 18e eeuw. Onder andere van Elisabeth Rogers (1656), Anna…

Oefenen

Oefenen     Een algemeen recept om effectief te studeren ben ik nog nooit tegengekomen. Iets nieuws aanleren bestaat voor…

Taboe

Taboe Een handigheidje voor bespelers van toetsinstrumenten bij het studeren. In vroegere tijden vaak taboe.  Regelmatig kijken naar de toetsen…